הגינה שלי – חצר אקולוגית / 5190

החצר האקולוגית משמשת כמרחב למידה לכל המקצועות הנלמדים בבית הספר, תוך הקניית ערכים וידע על מגוון נושאים סביבתיים. מזמינים את הטבע פנימה – במהלך התכנית יתנסו התלמידים ביצירת מרחבים המזמנים מגוון ביולוגי מקומי, תוך הבנת חשיבותם לסביבה.

עיקרי התכנית: במהלך התכנית התלמידים מקימים אלמנטים שונים בחצר בית-הספר, תוך למידה וחקר על המרכיבים השונים בסביבת החצר ויבינו מהם יחסי הגומלין השונים. התלמידים מתנסים בתכנון הגינה, וביצירת מגוון מרחבים המזמנים מגוון ביולוגי מקומי, תוך הבנת חשיבותם לסביבה. כמו כן במהלך התכנית התלמידים נוקטים עמדה לגבי חשיבות המרכיבים השונים במערכת האקולוגית. החצר האקולוגית משמשת כמרחב למידה לכל המקצועות הנלמדים בבית הספר, תוך הקניית ערכים וידע על מגוון נושאים סביבתיים.
מיומנויות ואמצעי למידה: למידה חוץ כיתתית משמעותית על-ידי שימוש במיומנויות חקר ותצפית, תכנון פרויקט, עבודת כפיים ועבודת צוות, שאילת שאלות והסקת מסקנות.
תוצרים ונראות בשטח: גינה אקולוגית לימודית בחצר בית הספר מזמנת מגוון בעלי חיים וצמחים, ובה ערוגות ירקות, גינון ורטיקלי, ספירלת תבלינים, אלמנט מים למשיכת ציפורים, גינת פרפרים ועוד, בהתאם לתקציב ולצרכי בית הספר.

סל בגפ”ן: מענים פדגוגיים ורגשיים. תת סל – שינוי אקלים.

סוג הפעילות: תוכנית חינוך סביבתי
איזור: כל הארץ
עונה: כל השנה
גיל: יסודי וחט”ב

לפרטים נוספים: 03-6388709 | svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצית

צילום: הילה נקש
צילום: הילה נקש
צילום: הילה נקש
Previous slide
Next slide

 סוג הפעילות: תוכנית חינוך סביבתי    איזור: כל הארץ   עונה: כל השנה   גיל: כיתה ד-ו

לפרטים נוספים:
03-6388709
svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצית

אולי יעניין אותך גם: