מנהיגות ירוקה

במהלך התכנית יחשפו התלמידים לדילמות סביבתיות-חברתיות, יעסקו בקבלת החלטות בצוות ובהנהגה. בתכניות המנהיגות הסביבתית, יובילו התלמידים שינויים ותהליכים מעשיים בהיבט הסביבתי בבית הספר ומחוצה לו. 

עיקרי התכנית: יצירת קבוצה שמטרתה העלאת המודעות הבית ספרית לערכי הטבע והסביבה. הובלת שינויים ותהליכים מעשיים בהיבט הסביבתי בבית הספר ומחוצה לו. במהלך התכניות יחשפו התלמידים לדילמות סביבתיו מגוונות. בעזרת הכשרה והעצמה של יכולות ההנהגה האישית שלהם התלמידים לומדים לקבל החלטות מתוך חשיבה ביקורתית, להיות מנהיגים חברתיים של פרויקטים סביבתיים ולעבוד בשיתוף פעולה עם גורמים שונים.
מיומנויות ואמצעי למידה: פיתוח וחיזוק מיומנויות מנהיגות, רכישת כלים לקבלת החלטות והתמודדות עם אתגרים סביבתיים, עבודת צוות והטמעת ערכים.
תוצרים ונראות בשטח: הדרכת עמיתים בית ספרית, שיפור האקלים ונראות בית הספר בהיבט הסביבתי והאקולוגי, פרויקט סביבתי בשותפות הקהילה וגורמים שונים.

התוכניות המוצעות:
מנהיגות ירוקה (כיות ד'-ו') – תלמידי מנהיגות ירוקה יפעלו להעלאת המודעות הבית-ספרית לערכי הטבע בסביבה, הובלת שינויים ותהליכים מעשיים בהיבט הסביבתי בבית הספר ומחוצה לו.
מעורבים היום, משפיעים על המחר (כיתות ז'-י') – מטרת התכנית היא יצירת שינוי חברתי סביבתי מקומי, תוך עשייה משמעותית אשר תקנה לבני הנוער תחושת עוצמה והעצמה והכרה במסוגלות וביכולת שלהם לשנות ולהשפיע. השילוב בין הקבוצה, שהינה כר פורה עבור בני הנוער, לשיח, להשפעה, לפיתוח כישורים ומיומנויות של תקשורת בינאישית, עבודת צוות, הנעה והובלה. למדריך, דמות בוגרת ומנחה, אשר יהווה עבור בני הנוער דוגמה אישית ומודל לאזרח מעורב ומשפיע, יצמיחו בני נוער פעילים ומעורבים מאד בסיום התהליך.

סוג הפעילות: תוכניות חינוך סביבתי
איזור: כל הארץ
עונה: כל השנה
גיל: כיתות ד-י

לפרטים נוספים: 03-6388709 | svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצי

במהלך התכנית יחשפו התלמידים לדילמות סביבתיות-חברתיות, יעסקו בקבלת החלטות בצוות ובהנהגה. בתכניות המנהיגות הסביבתית, יובילו התלמידים שינויים ותהליכים מעשיים בהיבט הסביבתי בבית הספר ומחוצה לו. 

עיקרי התכנית: יצירת קבוצה שמטרתה העלאת המודעות הבית ספרית לערכי הטבע והסביבה. הובלת שינויים ותהליכים מעשיים בהיבט הסביבתי בבית הספר ומחוצה לו. במהלך התכניות יחשפו התלמידים לדילמות סביבתיו מגוונות. בעזרת הכשרה והעצמה של יכולות ההנהגה האישית שלהם התלמידים לומדים לקבל החלטות מתוך חשיבה ביקורתית, להיות מנהיגים חברתיים של פרויקטים סביבתיים ולעבוד בשיתוף פעולה עם גורמים שונים.
מיומנויות ואמצעי למידה: פיתוח וחיזוק מיומנויות מנהיגות, רכישת כלים לקבלת החלטות והתמודדות עם אתגרים סביבתיים, עבודת צוות והטמעת ערכים.
תוצרים ונראות בשטח: הדרכת עמיתים בית ספרית, שיפור האקלים ונראות בית הספר בהיבט הסביבתי והאקולוגי, פרויקט סביבתי בשותפות הקהילה וגורמים שונים.

צילום: הילה נקש
צילום: יסמין חלאילה
צילום: הילה נקש
צילום: הילה נקש
הקודם
הבא

התוכניות המוצעות:
מנהיגות ירוקה (כיות ד'-ו') – תלמידי מנהיגות ירוקה יפעלו להעלאת המודעות הבית-ספרית לערכי הטבע בסביבה, הובלת שינויים ותהליכים מעשיים בהיבט הסביבתי בבית הספר ומחוצה לו.
מעורבים היום, משפיעים על המחר (כיתות ז'-י') – מטרת התכנית היא יצירת שינוי חברתי סביבתי מקומי, תוך עשייה משמעותית אשר תקנה לבני הנוער תחושת עוצמה והעצמה והכרה במסוגלות וביכולת שלהם לשנות ולהשפיע. השילוב בין הקבוצה, שהינה כר פורה עבור בני הנוער, לשיח, להשפעה, לפיתוח כישורים ומיומנויות של תקשורת בינאישית, עבודת צוות, הנעה והובלה. למדריך, דמות בוגרת ומנחה, אשר יהווה עבור בני הנוער דוגמה אישית ומודל לאזרח מעורב ומשפיע, יצמיחו בני נוער פעילים ומעורבים מאד בסיום התהליך.

 סוג הפעילות: תוכניות חינוך סביבתי    איזור: כל הארץ    עונה: כל השנה    גיל: כיתות ד-י

לפרטים נוספים:
03-6388709
svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצי

אולי יעניין אותך גם: