גאוטופ

צילום: בית ספר שדה ניצנים

ליווי מקצועי לתלמיד בתהליך כתיבת עבודת חקר

גיאוטופ, בנושאים שונים הקשורים לבתי גידול/תאי שטח ייחודיים כגון: נחלים; ביתרונות הלס; חמרה; חולות; ים; כורכר; ליווי בנושאים הקשורים למשאבי טבע, תכנון, תיירות, השפעת האדם ופיתוח בר קיימא, דמוגרפיה והתיישבות, הפיתוח והתכנון המרחבי, כדור הארץ והסביבה, שימור מול פיתוח. סיורים לימודיים בהלימה לנושא השנתי הנלמד

סוג הפעילות: תכניות חינוכיות
איזור: כל הארץ

גיל: יסודי (ה-ו), על יסודי

לפרטים נוספים:

04-6965030
hermo_g@spni.org.il
בית ספר שדה גולן וחרמונים

04-6620432
hilab@spni.org.il
בית ספר שדה גליל

‎02-9975516
ofra@spni.org.il
בית ספר שדה עפרה

08-6727895
shikmim@spni.org.il
בית ספר שדה שקמים

08-6584291
ngedihad@spni.org.il
בית ספר שדה עין גדי

08-6588615
hnegev@spni.org.il
בית ספר שדה הר הנגב

08-6326468
eilathad@spni.org.il
בית ספר שדה אילת

04-6965030
hermo_g@spni.org.il
בית ספר שדה גולן וחרמונים

04-6620432
hilab@spni.org.il
בית ספר שדה גליל

‎02-9975516
ofra@spni.org.il
בית ספר שדה עפרה

08-6727895
shikmim@spni.org.il
בית ספר שדה שקמים

08-6584291
ngedihad@spni.org.il
בית ספר שדה עין גדי

08-6588615
hnegev@spni.org.il
בית ספר שדה הר הנגב

08-6326468
eilathad@spni.org.il
בית ספר שדה אילת

אולי יעניין אותך גם: