הנחיות לחידוש תעודת מדריך לטיולי מערכת החינוך

צילום: נעמה שטרנפל

ההנחיות לחידוש התעודה נקבעות על ידי מנהלת הטיולים במשרד החינוך.

 • תוקף תעודת מדריך טיולים למערכת החינוך הינו לשנתיים לכל היותר ונגזר מהמועד המוקדם מבין מועדי רענוני הע”ר / בו”ב.
 • ניתן לחדש תעודה שמאז הפקתה עברו ארבע שנים (שנתיים מתום תוקפה) לכל היותר. מדריך שלא חידש היתר הדרכה פעם אחת (עד שנתיים מפקיעת התוקף) יגיש בקשה אישית מנומקת לועדת הערעורים במנהלת הטיולים. מדריך שלא חידש היתר הדרכה פעמיים (ארבע שנים מפקיעת התוקף) תוקפה יפוג לתמיד. לבוגרי שנת שרות ראו הנחיות בהמשך.
 • מדריך הנושא תעודה ברמת “היתר הדרכה” (2-4 אזורים) יוכל לחדשה פעם אחת בלבד. טווח ההדרכה לבעל תעודה זו לא יעלה על 4 שנים (תעודת בוגר הכשרה לשנתיים ועוד חידוש ראשון לשנתיים. סה”כ 4 שנים). בתום 4 שנות הדרכה יחודשו תעודות רק למי שהוסמך כ”מדריך טיולים מוסמך” ( 5-9 אזורים) או כ “מדריך טיולים ארצי” ( 10 אזורים).

בכדי לחדש את התעודה, יש להיכנס לקישור ולפעול בהתאם.

המסמכים הנדרשים לחידוש תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך הם:

 1. טופס בקשה לחידוש תעודה שכל הפרטים בו מלאים.
  להורדת הטופס >>
 2. תמונת פספורט.
 3. תעודת רענון עזרה ראשונה בטיולי מערכת החינוך בהיקף 6 שעות או תעודת רענון עזרה ראשונה כללית בהיקף 20 שעות לפחות.
 4. אישור השתתפות ועמידה במבחן בציון של 80 לפחות, ברענון ביטחון ובטיחות בטיולים המוכר על ידי מנהלת הטיולים.
 5. שני אישורי השתתפות בהשתלמויות יום, בגופים המוסמכים ומאושרים על ידי מנהלת הטיולים במשרד החינוך , בשנתיים האחרונות, אחת מהן לפחות בשנה האחרונה. שים לב  –  תוכר השתתפות בהשתלמות המתבצעת באחד מהאזורים להם הוכשרת, כמפורט בגב תעודת המדריך שלך.
 6. דמי טיפול בסכום של  100 ₪.
  לתשלום >>
בכדי לחדש את התעודה, יש להיכנס לקישור ולפעול בהתאם.

מסמכים נוספים הנדרשים לחידוש תעודת מדריך טיולים למערכת החינוך שהופקה במהלך שרות צבאי, לאומי או שנת שרות:

חידוש ראשון לאחר השחרור משרות, של תעודות בוגרי הכשרה במסגרת שרות, יתבצע רק על ידי הגוף שבמסגרתו עברו הכשרה ושרות. במקום שני אישורי ההשתתפות בהשתלמויות היום (סעיף 5), נדרשים המסמכים הבאים:

 1. אישור עמידה בתנאי השרות והמלצת מנהל יחידת השרות לחידוש התעודה.
 2. אישור מיחידת השרות על  הדרכה של 75 יום לפחות בכל שנה של השרות.
 3. אישור מחידת השרות על השתתפות ב 10 ימי השתלמות לפחות בכל שנה של השרות, כולל פרוט תאריך ונושא ההשתלמות.

* חידוש תעודה לבוגרי שנת שרות – חידוש ראשון של תעודת בוגר הכשרה במסגרת שנת שרות יתאפשר רק במהלך שנתיים לאחר השחרור מהשרות הצבאי. יש לצרף לבקשת החידוש העתק של תעודת השחרור מהשרות הצבאי. 

יש להיכנס לקישור ולפעול בהתאם.

סוג הפעילות: השתלמות מקצועית
קהל יעד: מדריכי טיולים

דברו איתנו: משרד הכשרה ופיתוח תכנים
03-6388708 | kursim@spni.org.il 

להרשמה להכשרה הקרובה >>

מכאן ממשיכים ל…