המגוון הביולוגי ושינויי האקלים / 14650

התלמידים ילמדו על הקשר בין המגוון הביולוגי לבין משבר האקלים, ירכשו תחום דעת רחב וחשוב זה ויקיימו פעילות ציבורית תורמת תוך כדי מעורבות חברתית והעלאת המודעות.

עיקרי התכנית: לשינוי האקלים יש השפעה מכרעת על המגוון הביולוגי, החי והצומח, שסביבנו. התוכנית מושתתת על עיקרון של לקיחת אחריות ויצירת מעורבות בחיים בישראל בפרט ובעולם בכלל, זאת מתוך אמונה כי חיבור זה תורם להגברת המודעות וזו מובילה לרצון לשמירה על הטבע, על השטחים הפתוחים ועל המגוון הביולוגי. במסגרת התוכנית יכירו התלמידים מושגים עיקריים בתחום ויקבלו ידע עדכני ואובייקטיבי בתחום. הם ידונו בהשפעת האדם על האקלים, ייחשפו לדילמות הנוגעות לשינוי האקלים ויפעלו להעלאת המודעות ולרתימת תלמידים, מורים, הורים וחברים יחד איתם בדרך. התוכנית תקנה כלים לחשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית ומודעות חברתית ומעורבות. התוכנית כוללת היכרות למידה וחקר של הבטי האקלים בסביבה הקרובה, על מנת להרחיב את ההתנסות הישירה של הילד בטבע, התנסות החיונית להתפתחותו. התוכנית כוללת עשייה קהילתית וציבורית.

**ניתן לבצע התאמות ע”פ צרכי בית הספר. התכנית הינה ספירלית – מתפתחת בין השכבות ויוצרת רצף פדגוגי, קיימות תכניות המשך לגילאים בוגרים/צעירים יותר בבית הספר.

 

סל בגפ”ן: מענים פדגוגיים ורגשיים. תת סל – שינוי אקלים

סוג הפעילות: תוכניות חינוך סביבתי
איזור: כל הארץ
עונה: כל השנה
גיל: כיתות ה-ט

לפרטים נוספים: 03-6388709 | svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצי

תכניות המשלבות יציאה למרחבים הטבעיים בקרבת בית הספר, היכרות עם הצמחייה המקומית בעלי החיים וחשיבות השמירה על השטחים הפתוחים. אלו תכניות המשלבות עשייה פעילה בשטח כמו גם חקר וגילוי עצמי של התלמידים את סביבתם.

עיקרי התכנית: התלמידים יצאו לשטח ויתנסו בחקר, תצפית, שאילת שאלות והסקת מסקנות, שימוש בכלי מדידה ותיעוד ישמשו את התלמידים בתכנית. בנוסף יפתחו התלמידים אוריינות סביבתית, יערכו דיונים בסיות של ממשק בין הטבע והסביבה ויתנסו בלקיחת אחריות ונקיטת עמדה ביחס לנושא שמירה על השטחים הפתוחים. 
תוצרים ונראות בשטח: פעילות קהילתית, סימון שבילים, יצירת מגדירים או איזורים טבעיים בתוך בית הספר המזמנים בעלי חיים

צילום: הדס ששון
צילום: יסמין חלאילה
צילום: רותם בכור
צילום: יעל הרטמן
Previous slide
Next slide

התכניות המוצעות
אימוץ אתר (כיתה ד’) – תוכנית המושתתת על לקיחת אחריות ומעורבות אצל התלמידים, מתוך הרצון להעלות את המודעות והאכפתיות למגוון הביולוגי ולשטחים הפתוחים. התכנית מזמנת היכרות, למידה וחקר של מרכיבי הסביבה הקרובה על מנת להרחיב את ההתנסות הישירה של הילד עם הטבע
טבע ליד הבית (כיתות ד-ו) – במהלך התכנית יפגשו התלמידים מגוון ביולוגי עשיר, יכירו אתרי טבע ייחודיים בעיר, יערכו חקר על הסביבה בה יטיילו וישהו בפינות חמד טבעיות ברחבי העיר ובשוליה. התכנית מציעה מגוון פעילויות חווייתיות במרחב החוץ כיתתי, הכוללות התנסות פעילה בסביבה הקרובה ובחצר בית-הספר.
צפרים צעירים (כיתות ד-ו) – תכנית זו מהווה פלטפורמה לחיבור הילדים לסביבה הקרובה, ולמתן כלים לעשייה סביבתית משמעותית, זאת באמצעות היכרות עם עולם הצפרות. במהלך התכנית נערוך היכרות עם הציפורים שבסביבה הקרובה, נתנסה בתצפית ובספירת ציפורים, נכיר את מאפייני הציפורים ואת חשיבותן למערכת האקולוגית. 

**ניתן לבצע התאמות ע”פ צרכי בית הספר. התכנית הינה ספירלית – מתפתחת בין השכבות ויוצרת רצף פדגוגי, קיימות תכניות המשך לגילאים בוגרים/צעירים יותר בבית הספר.

 סוג הפעילות: תוכניות חינוך סביבתי    איזור: כל הארץ    עונה: כל השנה    גיל: כיתות ד-ו

לפרטים נוספים:
03-6388709
svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצי

אולי יעניין אותך גם: