העצים במרחב העירוני / 14613

התלמידים יתנסו בחוויות חיוביות באתר טבע עירוני בסביבה הקרובה – ‘טבע ליד הבית’. הם יכירו מושגים מתחום ‘טבע עירוני’ ו’שינויי אקלים’ ואת מרכיביהם בסביבתם הקרובה. התלמידים יבינו את חשיבות אתרי הטבע העירוני בסביבתם, תוך דגש על עצים, ביחס לשינויי האקלים.

עיקרי התכנית: שינויי האקלים עתידים להשפיע על העיר, על הטבע ועל החברה כולה. לטבע יש יכולת משמעותית לוויסות השינויים. התלמידים ייחשפו לכוחותיו של הטבע בעיר, ליכולתו בספיחת פחמן, באיזון השינויים הצפויים ובמיתון ההשפעות של משבר האקלים שאנו נמצאים בעיצומו. בתכנית זו נבחן כיצד הטבע העירוני בכלל, והמרחב שלנו בפרט (בין אם זו חצר ביה”ס או אתר שנאמץ), עשוי להיות מושפע משינוי האקלים. דגש מיוחד ניתן על תפקידם ומקומם של העצים במרחב זה ועזרה בתגובה למשבר. התוכנית תעזור לתלמידים לפתח מיומנויות של חשיבה ביקורתית, של חשיבה יצירתית, תאפשר הבניה של ידע מתחומים רבים המשיקים לנושא שינוי האקלים ותהווה תמריץ והנעה לפעולה ולמעורבות.

**ניתן לבצע התאמות ע”פ צרכי בית הספר. התכנית הינה ספירלית – מתפתחת בין השכבות ויוצרת רצף פדגוגי, קיימות תכניות המשך לגילאים בוגרים/צעירים יותר בבית הספר.

 

סל בגפ”ן: מענים פדגוגיים ורגשיים. תת סל – שינוי אקלים.

סוג הפעילות: תוכניות חינוך סביבתי
איזור: כל הארץ
עונה: כל השנה
גיל: כיתות ד-ו

לפרטים נוספים: 03-6388709 | svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצי

תכניות המשלבות יציאה למרחבים הטבעיים בקרבת בית הספר, היכרות עם הצמחייה המקומית בעלי החיים וחשיבות השמירה על השטחים הפתוחים. אלו תכניות המשלבות עשייה פעילה בשטח כמו גם חקר וגילוי עצמי של התלמידים את סביבתם.

עיקרי התכנית: התלמידים יצאו לשטח ויתנסו בחקר, תצפית, שאילת שאלות והסקת מסקנות, שימוש בכלי מדידה ותיעוד ישמשו את התלמידים בתכנית. בנוסף יפתחו התלמידים אוריינות סביבתית, יערכו דיונים בסיות של ממשק בין הטבע והסביבה ויתנסו בלקיחת אחריות ונקיטת עמדה ביחס לנושא שמירה על השטחים הפתוחים. 
תוצרים ונראות בשטח: פעילות קהילתית, סימון שבילים, יצירת מגדירים או איזורים טבעיים בתוך בית הספר המזמנים בעלי חיים

צילום: הדס ששון
צילום: יסמין חלאילה
צילום: רותם בכור
צילום: יעל הרטמן
Previous slide
Next slide

התכניות המוצעות
אימוץ אתר (כיתה ד’) – תוכנית המושתתת על לקיחת אחריות ומעורבות אצל התלמידים, מתוך הרצון להעלות את המודעות והאכפתיות למגוון הביולוגי ולשטחים הפתוחים. התכנית מזמנת היכרות, למידה וחקר של מרכיבי הסביבה הקרובה על מנת להרחיב את ההתנסות הישירה של הילד עם הטבע
טבע ליד הבית (כיתות ד-ו) – במהלך התכנית יפגשו התלמידים מגוון ביולוגי עשיר, יכירו אתרי טבע ייחודיים בעיר, יערכו חקר על הסביבה בה יטיילו וישהו בפינות חמד טבעיות ברחבי העיר ובשוליה. התכנית מציעה מגוון פעילויות חווייתיות במרחב החוץ כיתתי, הכוללות התנסות פעילה בסביבה הקרובה ובחצר בית-הספר.
צפרים צעירים (כיתות ד-ו) – תכנית זו מהווה פלטפורמה לחיבור הילדים לסביבה הקרובה, ולמתן כלים לעשייה סביבתית משמעותית, זאת באמצעות היכרות עם עולם הצפרות. במהלך התכנית נערוך היכרות עם הציפורים שבסביבה הקרובה, נתנסה בתצפית ובספירת ציפורים, נכיר את מאפייני הציפורים ואת חשיבותן למערכת האקולוגית. 

**ניתן לבצע התאמות ע”פ צרכי בית הספר. התכנית הינה ספירלית – מתפתחת בין השכבות ויוצרת רצף פדגוגי, קיימות תכניות המשך לגילאים בוגרים/צעירים יותר בבית הספר.

 סוג הפעילות: תוכניות חינוך סביבתי    איזור: כל הארץ    עונה: כל השנה    גיל: כיתות ד-ו

לפרטים נוספים:
03-6388709
svivati@spni.org.il
רכזת חינוך סביבתי ארצי

אולי יעניין אותך גם: